ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210736
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020215
รหัส Obec 6 หลัก :
  210736
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATJANDEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านทุ่งปอน
ตำบล :
  หลักช้าง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-486315
โทรสาร :
  075-486315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  jandeesc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:11:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันดี


นายพิทยา สังขะเลขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน