ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210738
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020208
รหัส Obec 6 หลัก :
  210738
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbannava (Prisonpisit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาวา
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075364142
โทรสาร :
  075364142
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  bannava@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15:17:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)


นายธีรพงค์ คงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน