ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปราน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210739
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020218
รหัส Obec 6 หลัก :
  210739
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาปราน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannapran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาปราน
ตำบล :
  หลักช้าง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  0966344563
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  bannabranschool@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาปราน


นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปราน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน