ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210742
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020203
รหัส Obec 6 หลัก :
  210742
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะนาวหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATMANAWHWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมะนาวหวาน
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-755542
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:57:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน


นายวิชาญ ศรีอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2