ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองงา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210744
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020201
รหัส Obec 6 หลัก :
  210744
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองงา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGNGA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคลองงา
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-755680
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09:08:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองงา


นายอภิเชษฐ์ พังยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองงา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน