ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210745
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020209
รหัส Obec 6 หลัก :
  210745
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การสวนยาง 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ongkansuanyang 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านองค์การสวนยาง
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075-491506,075-
โทรสาร :
  075-584258
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:13:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การสวนยาง 1ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน