ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210746
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020205
รหัส Obec 6 หลัก :
  210746
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุยเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankuinuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกุยเหนือ
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-354317
โทรสาร :
  075-354317
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุยเหนือ


นายเจตน์ วรรณเริก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน