ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210748
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020207
รหัส Obec 6 หลัก :
  210748
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchandee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจันดี
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  098013847
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  banchandee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันดี


นางราตรี ธวัชกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน