ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนขัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210749
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020213
รหัส Obec 6 หลัก :
  210749
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนขัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSUANKAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสวนขัน
ตำบล :
  สวนขัน
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  0899723929
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watsuankanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนขัน


นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนขัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน