ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนส้าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210750
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020200
รหัส Obec 6 หลัก :
  210750
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนส้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat kunsat school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านควนส้าน
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075450001
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เดือนพฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  watkuansan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนส้าน


นางอาคม สุขกลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนส้าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน