ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปีก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210752
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020210
รหัส Obec 6 หลัก :
  210752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองปีก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongpeek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคลองปีก
ตำบล :
  สวนขัน
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  0858876717
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  ิbanklongpeek@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองปีก


นางสาวอรฤทัย เพ็ชร์ประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน