ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210774
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  210774
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชูทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benjamarachutit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน159
ตำบล :
  โพธิ์เสด็จ
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  075348006
โทรสาร :
  075447154
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/03/2441
อีเมล์ :
  benjama@benjama.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเบญจมฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครศรีธรรมราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2