ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210775
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  210775
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กัลยาณีศรีธรรมราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanlayanee Si Thammarat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 660
ตำบล :
  คลัง
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  075356137
โทรสาร :
  075341078
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2461
อีเมล์ :
  Kn@kanlayanee.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกัลยาณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครศรีธรรมราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2