ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากพูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210776
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  210776
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากพูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakpoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปากพูน
ตำบล :
  ปากพูน
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  075774022
โทรสาร :
  075774015
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  Pakpoonsea12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเบญจมฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปากพูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากพูน


นายธวัช คำนวณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2