ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210777
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  210777
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองนครศรีธรรมราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGNAKHONSITHAMMARAT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80280
โทรศัพท์ :
  075764131
โทรสาร :
  075764131
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  mns@mns.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเบญจมฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2