ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210779
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  210779
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตรีนิมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  trinimitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางพุทรา
ตำบล :
  บางจาก
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80330
โทรศัพท์ :
  0882668832
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/2/2526
อีเมล์ :
  trinimitwittaya.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกัลยาณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางจาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา


ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2