ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210780
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  210780
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THANAKHONYANWAROPAT UTHIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกข่อย
ตำบล :
  ปากนคร
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  446980-1
โทรสาร :
  075446981
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กัลยาณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:13:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ


นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2