ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210782
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042001
รหัส Obec 6 หลัก :
  210782
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรหมคีรีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  promkeereepitayachom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน3
ตำบล :
  ทอนหงส์
อำเภอ :
  พรหมคีรี
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80320
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทอนหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม


นายสิทธิพร นิลพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2