ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210783
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  210783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankohwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน
ตำบล :
  อินคีรี
อำเภอ :
  พรหมคีรี
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80320
โทรศัพท์ :
  075347290
โทรสาร :
  075347290
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/02/2537
อีเมล์ :
  bkaowit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อินคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา


นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2