ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210785
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  210785
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุนทะเลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khunthalaywittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสอ
ตำบล :
  ขุนทะเล
อำเภอ :
  ลานสกา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80230
โทรศัพท์ :
  075450508
โทรสาร :
  075764576
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2528
อีเมล์ :
  khunthalay@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลขุนทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:48:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม


นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2