ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210786
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  210786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฉวางรัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chawangratchadapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านไสหร้า
ตำบล :
  ไสหร้า
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80150
โทรศัพท์ :
  075-481169
โทรสาร :
  075-481514
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09062514
อีเมล์ :
  ratchada@ratchada.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไสหร้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2564 เวลา 10:38:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก


นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2