ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210789
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  210789
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละอายพิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  laaipittayanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  ละอาย
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  0-7546-6094
โทรสาร :
  0-7546-6094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  inside_man.it47@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละอาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:06:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์


นางสาวโสภา ไสวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2