ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210790
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  210790
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phipoonsangkarakpracha U-thid School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยปน
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-499114
โทรสาร :
  075499114
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  salao125@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ


ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2