ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210791
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  210791
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นางเอื้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nang-ueaywittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังวัว
ตำบล :
  ควนกลาง
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-483204
โทรสาร :
  075-483204
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2527
อีเมล์ :
  salisanunsakul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นน้ำตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา


นายสุพจน์ จงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2