ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210793
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  210793
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิเชียรประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wichainprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเชียรเขา
ตำบล :
  เชียรใหญ่
อำเภอ :
  เชียรใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80190
โทรศัพท์ :
  0887611833
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำปากพนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:14:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์


นายรัตตัญญู ศรีไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2