ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210794
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  210794
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chianyaisamakkhiwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพระหอม
ตำบล :
  เสือหึง
อำเภอ :
  เชียรใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80190
โทรศัพท์ :
  075450841
โทรสาร :
  075450841
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/03/2522
อีเมล์ :
  admin@chsw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ.บต.เสือหึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:09:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา


นายพิทักษ์ เชิญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2