ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210797
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  210797
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชะอวดวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chauatwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบนเนิน
ตำบล :
  ชะอวด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075381366
โทรสาร :
  075380425
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พ.ค.2515
อีเมล์ :
  piti-buree@thaimai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะอวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2562 เวลา 13:53:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


นางวิมล หนูชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2