ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210798
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  210798
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kohkhanprachapibal
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไม้เสียบ
ตำบล :
  เกาะขันธ์
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075493072-3
โทรสาร :
  075-493073
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/2/2523
อีเมล์ :
  khokhunpachapiban@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวืทยาเขตชะอวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะขันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 18:45:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล


นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2