ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210799
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  210799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขอนหาดประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khonhadprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกโหนด
ตำบล :
  ขอนหาด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075386240
โทรสาร :
  075470486
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2526
อีเมล์ :
  kpschool614@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขอนหาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15:10:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์


นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2