ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210800
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  210800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHAUATKRENGTHAMWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านควนชิง
ตำบล :
  เคร็ง
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075470266
โทรสาร :
  075470266
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/03/2534
อีเมล์ :
  krengtham@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เคร็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา


นางสาววิมล นาวารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2