ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210801
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042003
รหัส Obec 6 หลัก :
  210801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasalaprasitsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  ท่าศาลา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075521052
โทรสาร :
  075522009
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 /06/2517
อีเมล์ :
  ts@thasala.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:57:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา


นายกำพล ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2