ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210803
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042005
รหัส Obec 6 หลัก :
  210803
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระแก้วรัตนวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sakaewrattanawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสระแก้ว
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  ท่าศาลา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075375599
โทรสาร :
  075375600
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย.2500
อีเมล์ :
  sakaewrattanawit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 23:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์


นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2