ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีทุ่งสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210805
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  210805
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีทุ่งสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATREETHUNGSONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านตลาดทุ่งสง
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-411348
โทรสาร :
  075411968
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11:01:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสงผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2