ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210806
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  210806
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งสงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungsongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านไสไฟลาม
ตำบล :
  ควนกรด
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-757052, 075-757147, 075757141
โทรสาร :
  075-757051
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  tswittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา


นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2