ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210807
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  210807
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ทุ่งสงสหประชาสรค์
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสหกรณ์
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-757569
โทรสาร :
  075757569
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม2524
อีเมล์ :
  thongsongsaha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สตรีทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:21:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์


นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2