ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210808
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  210808
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ก้างปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kangplawitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านก้างปลา
ตำบล :
  ที่วัง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80310
โทรศัพท์ :
  075-363484,075-
โทรสาร :
  075 36348
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :
  kpwsc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ที่วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 16:07:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม


นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2