ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210812
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  210812
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nabon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแก้วแสน
ตำบล :
  แก้วแสน
อำเภอ :
  นาบอน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80220
โทรศัพท์ :
  075-491475
โทรสาร :
  075-491122
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  Nbschool7.1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แก้วแสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 08:34:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาบอน


นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2