ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210813
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  210813
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungyaiwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเลขที่ 197
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-368597
โทรสาร :
  075-368597
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 12:34:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม


นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2