ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210814
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  210814
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กรุงหยันวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krungyanwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหมู่บ้านกรุงหยัน
ตำบล :
  กรุงหยัน
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075758035
โทรสาร :
  075758035
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  krungyan3233@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรุงหยัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14:51:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร


นางณภัค อินทร์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2