ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210815
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  210815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungyaichalearmratanusorn ratchamuangkalapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดขนาน
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075489775
โทรสาร :
  075489775
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2530
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 22:40:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก


นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2