ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210817
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022020
รหัส Obec 6 หลัก :
  210817
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งสังพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsung Pittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งสัง
ตำบล :
  ทุ่งสัง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-758631
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2537
อีเมล์ :
  thungsungpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม


นางวารินดา จู้ห้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2