ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากพนัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210818
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  210818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากพนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKPHANANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านปากพนัง
ตำบล :
  ปากพนัง
อำเภอ :
  ปากพนัง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80140
โทรศัพท์ :
  75517186
โทรสาร :
  075517186
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2442
อีเมล์ :
  pn_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพนัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14:03:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากพนัง


ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2