ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีปากพนัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210819
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  210819
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีปากพนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATREEPAKPHANANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านประชาวัฒนา
ตำบล :
  ปากพนัง
อำเภอ :
  ปากพนัง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80140
โทรศัพท์ :
  075517215
โทรสาร :
  075517493
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25มิถุนายน 2475
อีเมล์ :
  Spn066@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพนัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13:30:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีปากพนัง


นางจิราพร รัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2