ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210820
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  210820
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โศภนคณาภรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Soponkanaporn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกาะจาก
ตำบล :
  เกาะทวด
อำเภอ :
  ปากพนัง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80330
โทรศัพท์ :
  075517021
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  80032013@sea12.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเกาะทวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 17:19:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์


นายมณี เอียดเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2