ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210821
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  210821
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อินทร์ธานีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Intaneevitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22 หมู่ 1   บ้านบ้านเกาะจันทร์
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  ปากพนัง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80140
โทรศัพท์ :
  075466159
โทรสาร :
  075466159
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  facebook:โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวไทรปากพนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม


นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2