ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210822
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  210822
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ronphiboonkiatwasuntharaphiwat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านร่อนพิบูลย์
ตำบล :
  ร่อนพิบูลย์
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80130
โทรศัพท์ :
  075449104
โทรสาร :
  075449339
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  ronpiboon2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่อนพิบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09:35:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


นายประเสริฐ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2