ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210824
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032018
รหัส Obec 6 หลัก :
  210824
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ควนเกยสุทธิวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuankaeysuttiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านควนเกย
ตำบล :
  ควนเกย
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80130
โทรศัพท์ :
  075449022
โทรสาร :
  075449296
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  kuankaeysutti@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชุมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 21:57:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา


นางบังอร แป้นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2