ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสาธงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210825
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032019
รหัส Obec 6 หลัก :
  210825
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสาธงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saothongwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสระพัง
ตำบล :
  เสาธง
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80350
โทรศัพท์ :
  075373459
โทรสาร :
  075373458
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/ 07 / 2534
อีเมล์ :
  saothongwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 12:20:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสาธงวิทยา


ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2