ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตระพังพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210826
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032020
รหัส Obec 6 หลัก :
  210826
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตระพังพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trapangpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านพรุดินสอ
ตำบล :
  ควนพัง
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80130
โทรศัพท์ :
  075466788
โทรสาร :
  075466788
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มกราคม 2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนพัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18:36:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตระพังพิทยาคม


นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2