ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210827
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042006
รหัส Obec 6 หลัก :
  210827
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิชลคุณาธารวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sichonkunathanyittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน40 บ้านทุ่งคา
ตำบล :
  ทุ่งปรัง
อำเภอ :
  สิชล
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80120
โทรศัพท์ :
  367523
โทรสาร :
  130
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  sichol17@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งปรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:06:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา


นายสุนทร เพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2